Un trepidant joc d'habilitat. Qui tingui més traça en fer navegar el seu vaixell amb la manxa, guanyarà la partida.

Presentació d`imatges

Contacte

Eines per Aprendre Carrer Barcelona, 5
Tona
08551
931 84 33 51
640 51 58 98
rosertpont@gmail.com